Vriend worden?

Word vriend of sponsor en steun het behoud van molen De Salamander

De Salamander speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Leidschendam en bepaalt voor een belangrijk deel het aanzicht van het oude Damcentrum. De molen is uniek in zijn soort, een monument om trots op te zijn. We proberen De Salamander in zijn huidige staat te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat gaat niet vanzelf: een houtzaagmolen vraagt veel onderhoud en dat kost geld. Dankzij subsidie van de gemeente, vrienden van de molen, ondersteuning van vrijwilligers en gulle sponsors komen we een heel eind. Uw hulp is ook meer dan welkom. Want...DE SALAMANDER IS VAN ONS ALLEMAAL!

Met een bijdrage van minimaal € 15,00 per jaar steunt u De Salamander voor nu en de toekomst. U ontvangt dan een paar keer per jaar de Nieuwsbrief en kunt deelnemen aan de Vrienden van de Molenavond. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij verwelkomen u dan graag als vriend.

Particulieren die geld willen nalaten aan de stichting kunnen dat met een gerust hart doen. Daardoor is het ook fiscaal interessant om geld te doneren. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst:  Belastingdienst/giften

Wilt U de Stichting wel steunen maar geen vriend worden? Dan kunt u een gift overmaken op bankrekening IBAN rekeningnummer: NL07 RABO 0365909343.

ALGEMENE GEGEVENS

Stichting De Salamander in Leidschendam-Voorburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Rijksmonument: nr. 332375

Kamer van Koophandel Den Haag, nr. 41154017

RSIN: 800201565

Website: www.molendesalamander.nl

E-mail secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres: De Wiek 19, 2265 VK Leidschendam

Postadres: Postbus 38, 2260 AA Leidschendam

Telefoonnummer molen: 070-3204168

Bankrekening: IBAN NL07 RABO 0365909343

VERANTWOORDING

Bestuur:

Ruud de Bruijn - voorzitter

Albert de Jong- secretaris

Peter Vieveen - penningmeester

Gerard Besseling - lid

Hans Lodder - lid

BELEIDSPLAN 2016

De Stichting heeft ten doel het in stand houden, beheren en exploiteren van Houtzaagmolen De Salamander en het bijeenbrengen van gelden daarvoor, alles in de ruimste zin genomen, met inachtneming van het historisch karakter van het werkend monument. Met de bouw en ingebruikname van het Educatief Centrum is een aanvang gemaakt met het “ doorgeven “ van het Industriële Culturele Erfgoed.

Door deelname aan het Cultuurmenu van de Gemeente Leidschendam-Voorburg worden leerlingen uit het basisonderwijs met lesbrieven en praktijklessen met de molen in contact gebracht.

Cultuureducatie en Erfgoed worden hierdoor verbonden en sluiten aan bij bestaande doorgaande leerlijnen in het basisonderwijs.

Het Beleidsplan wordt uitgevoerd door het openstellen van de molen voor bezoek op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

BELONINGSBELEID

De Bestuurders en Vrijwilligers van de Stichting De Salamander genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de Stichting De Salamander. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Onderhoud van de molen, het molenterrein en het educatief centrum De Moolenmeester.

Draaien van de molen bij voldoende wind.

Zagen van hout uit eigen voorraad in het balkengat met windkracht of met de elektromotor.

Zagen van aangeleverd hout.

Verkopen van gezaagd hout.

Verzorgen van rondleidingen door de molen.

Verzorgen van educatie voor schoolklassen.

ONZE FONDSWERVING

Subsidie van Gemeente Leidschendam-Voorburg

Subsidie van Provincie Zuid Holland.

Subsidie vaLogo Anbi Algemeen nut beogende instellingn Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Giften en Donaties van Vrienden en sponsors.

Verkoop van souvenirs en hout.

ONS FONDSBEHEER

De Stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabobank en ASN Bank.

De Stichting heeft geen groter vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene en onverwachte werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

ONZE FINANCIËLE VERANTWOORDING 2015:

Verslag Financiën 2015 Salamander_Balans.pdf

De Salamander-Verslag Financiën 2015 .pdfSponsoring

Ook dankzij sponsors kan De Salamander behouden blijven. Wilt u meer weten over de interessante mogelijkheden die sponsoring van de molen biedt? Neem dan per e-mail contact op met de voorzitter van Stichting De Salamander: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij danken onze sponsors:

Aannemingsbedrijf Granneman B.V.
Autobedrijf Van Vliet
Bohemen Beleggingen B.V.
Bouw- en Aannemersbedrijf Schouten
Interlift Techniek
Landal GreenParks
Fa Koeverma Schilders
Rabobank
Techno Security Systems VOF
Tennispark Overdam
Restaurant Noordzee Boulevard
Scheer & Sanders Advocaten
Valstar Simonis Raadgevende Ingenieurs
Ventil Test Equipment
Vorza, ontwerp & realisatie
Hubo N.J. Kerklaan
Boonstoppel Verf
MIC4YOU
www.grannemanbv.nl
www.vanvlietcars.nl
www.bohebiflex.nl
www.schoutenbouw.nl
www.interlift-techniek.nl
www.landal.nl
www.koeverma.nl
www.rabo.nl
www.tssbeveiliging.nl
www.tennispark-overdam.nl
www.noordzee-boulevard.nl
www.scheersanders.nl
www.valstar-simonis.nl
www.ventil.nl
www.vorza.nl
www.kerklaandhz.nl
www.boonstoppelverf.nl
www.mic4you.nl

'De wind in de zeilen - De bewogen geschiedenis van houtzaagmolen De Salamander'.

Een prachtig boek met vele foto's en gegevens. Verkrijgbaar in de molen.  U kunt dit ook bestellen via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en u steunt hiermee natuurlijk de molen.